ஆசிய விளையாட்டு: இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் ஆடவர்  அணி அரை இறுதிக்கு தகுதி

ஜகர்த்தா:
ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய ஆடவர் டேபிள் டென்னிஸ் அணி அரை இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

 

இந்தோனேஷியாவில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்து வருகிறது. இதில் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகள் நடந்தது. இதில் இந்திய ஆடவர் டேபிள் டென்னிஸ் அணி அரை இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

வரலாற்றிலேயே முதன் முறையாக இந்திய அணி அரை இறுதிக்கு தகுதி பெறுவது இதுவே முதன் முறையாகும். தற்போது இந்திய அணிக்கு வெங்கல பதக்கம் உறுதியாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.