நாட்டில் புலிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகக் காட்டும் கணக்கெடுப்பு!

--

புதுடில்லி: புலிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்பான சமீபத்திய கணக்கெடுப்பு இதயபூர்வமான அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது.  இத்தகவல் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாகவும் நம்பிக்கையூட்டுவதாகவும் உள்ளது.

இந்தியாவில் புலிகளின் நிலை -2018 ல் தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (என்.டி.சி.ஏ) மற்றும் இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனம் ஆகியவற்றின் அறிக்கை, நாட்டில் வயது வந்த புலிகளின் எண்ணிக்கை 2,967 ஆக உள்ளது என்பதைக் காட்டியது.

வன சேவை அதிகாரி பர்வீன் கஸ்வான் ட்விட்டரில் பகிர்ந்து கொண்ட படம் பார்க்கும் அனைவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்.  ஒரு தாய்ப்புலி தன் ஐந்து குட்டிகளுடன் நடந்து செல்லும் அந்தப் படம் சிலிர்ப்பூட்டுகிறது.  இது ஒரு மந்திர படம். இந்த இனம் அழிவின் விளிம்பிலிருந்து திரும்பிச் செல்ல எடுக்கும் முயற்சிகள் பெரும் அளவில் உதவுகின்றன.

உத்தராகண்டின் மேற்கு வட்டத்தின் பரந்த தேராய் பகுதியில் இதுவரை புலிகளின் அதிகரிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் 2014 இல் 79 ஆக இருந்தது, 2018 இல் பெரிய புலிகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் 119 ஆக இருந்தது.

மேலேயுள்ள படம் வைரலாகிவிட்டதால், ஒரு பயனர் எழுதினார், “தேராய் என்பது உலகின் மிகவும் சுற்றுச்சூழல் உற்பத்தி செய்யும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் ஒன்றாகும். பாதுகாப்பு காரணமாக கொடுக்கப்பட்ட மற்றும் வாழ்விட உள்ளீடுகளுடன் சற்று தலையிட்டால் இது மிக விரைவில் மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும்.“

இந்த அறிக்கையின்படி, இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் பாதுகாப்பான புலி வாழ்விடங்களில் ஒன்றாக அறியப்படுகிறது. புலிகளின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு என்பது வேட்டையாடுவதற்கான தடை, விழிப்புணர்வை பரப்புதல் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தை கடுமையாக அமல்படுத்துவதன் விளைவாகும்.