ஒருவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்படும்வரை, அவர் நிரபராதியே : ப சிதம்பரம் குடும்பத்தினர் அறிக்கை

[embedyt]https://youtu.be/cpRvIQ5uksw[/embedyt]