எட்டாம் தேதி முட்டாள் தினமா?: சித்திரகுப்தன் கவிதை

நமது எம் ஆர் நாளிதழில் இருந்து… மோடி எதிர்ப்பு கவிதைக்காக நீக்கப்பட்ட சித்திரகுப்தன் அவர்களின் கவிதை..