இஸ்ரோ கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்த உள்ளது!

சென்னை:  இந்தியா தனது ரேடார் இமேஜிங் செயற்கைக்கோளான RISAT-2BR1 ஐ டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி செயற்கைத் துளை ரேடார் மூலம் சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தும் என்று இந்திய விண்வெளி நிறுவன அதிகாரி டிசம்பர் 3 அன்று தெரிவித்தார்.

”ரேடார் இமேஜிங் செயற்கைக்கோளான ரிசாட் -2 பிஆர் 1 ஐ சுற்றுப்பாதையில் செலுத்துவதே அடுத்த முக்கிய விண்வெளி இலக்காகும். இந்த ராக்கெட் ஏவுதல் டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி நடக்கும்”, என்று இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி அமைப்பின் (இஸ்ரோ) அதிகாரி ஒருவர் ஐஏஎன்எஸ்ஸிடம் தெரிவித்தார்.

அதிகாரப்பூர்வ கூற்றுப்படி, செயற்கை துளை ரேடார் கொண்ட மற்றொரு ரேடார் இமேஜிங் செயற்கைக்கோள் 2 பிஆர் 2 விரைவில் டிசம்பர் 11 க்குப் பிறகு ஏவப்படும்.

இதுபோன்ற கூர்மையான கண்களைக் கொண்ட செயற்கைக்கோள்களின் கண்காணிப்பு, நாட்டின் எல்லையில் நடக்கும் ஊடுருவலை சரிபார்க்கவும், தேச விரோத நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்கவும் உதவுவதால் இது மிகவும் அவசியமாகிறது.

இந்த ஆண்டு மே மாதம், இஸ்ரோ 615 கிலோ ரிசாட் -2 பிஆர் 1 ஐ அறிமுகப்படுத்தியது.  இது 5 வருட காலம் பணிபுரியும் தன்மை கொண்டது.