என்னை கட்சியில் இருந்து நீக்கியது நியாயம் இல்லை! எம்எல்ஏ கு.க.செல்வம்