காஞ்சிபுரம் – திமுக முன்னிலை

காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் தொகுதியின் 5.10 மணி வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம்

செல்வம் – திமுக – 678039

மரகதம் – அதிமுக – 395213

சிவரஞ்சனி – நாம் தமிழர் – 62390

முனுசம் – அமமுக – 54692