அத்தி வரதர் வருகையால் காஞ்சிபுரம் தமிழக சுற்றுலா தலங்கள் பட்டியலில் முதலிடம்?

--

சென்னை: அத்தி வரதர் திருவிழாவால் சென்னையின் அண்டை நகரமான காஞ்சிபுரம் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் வரை அதிக எண்ணிக்கையிலான  சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்த்ததினால், மாநிலத்திலுள்ள சுற்றுலாத் தலங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் 40 ஆண்டுகளில் ஒரு முறை நிகழ்வைக் காண கோயில் நகரத்தில் கூடியிருந்த பெரும் கூட்டம், கடந்த ஆண்டு காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகை தந்த மொத்த உள்நாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை விட  அதிகமாயிருந்தது.

அருள்மிகு தேவராஜசாமி கோயிலில் அத்தி மரத்திலிருந்து செதுக்கப்பட்ட அத்தி வரதரின் உருவச்சிலை வழிபாட்டிற்காக வைக்கப்பட்ட இரண்டு மாதங்களில் காஞ்சீபுரம் 3.59 கோடி சுற்றுலாப் பயணிகளைப் பதிவு செய்துள்ளதாக மாநில சுற்றுலாத் துறையின் TOI ஆல் பெறப்பட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரை மாவட்டத்தில் 5.82 கோடி சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துள்ளனர். 2018 ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் சுமார் 71.4 லட்சம் சுற்றுலாப் பயணிகள் மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்தனர். அதே நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் கடந்த ஆண்டு 4.19 கோடி சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்த்தது. காஞ்சிபுரத்திற்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் பெருமளவில் வருவதற்கு அத்தி வரதர் முக்கிய காரணம் என்று தமிழக சுற்றுலாத் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

இது 2.75 கோடி சுற்றுலாப் பயணிகளுடன் சென்னை இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அண்டை நகரங்களான சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகியவை தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் மொத்த உள்நாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளில் 25% ஐக் கொண்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அத்தி வரதர் திருவிழா உள்நாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே மட்டுமல்ல, வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்திய புலம்பெயர்ந்தோரிடமும் ஆர்வத்தையும் விருப்பத்தையும் உருவாக்கியுள்ளது என்று தமிழக சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் சங்கத்தின் தலைவர் வி கே டி பாலன் தெரிவித்தார்.