கொடி திரைப்படத்தின் அட்டகாசமான டிரைலர்..!

https://www.youtube.com/watch?v=Y9vTEQ2FYVI