குலசை முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா: ‘காப்பு கட்ட அனுமதியில்லை’ உள்பட மாவட்ட கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு