வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி… தமிழகத்துக்கு மழை உண்டா?

--