மின் கட்டணத்திற்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி.. சென்னை உயர்நீதி மன்றம்