ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை முழு அட்டவணை!

இந்தியாவில் நடக்க உள்ள ஹாக்கி உலகக்கோப்பை தொடருக்கான முழு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 19 நாட்கள் நடக்கவுள்ள இந்த போட்டியில் 4 பிரிவுகளில் 4 அணிகள் பங்கேற்று விளையாட உள்ளன.

hocky

இந்தியாவின் புவனேஷ்வரில், ஆண்களுக்கான உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர் வரும் நவம்பர் 28 முதல் டிசம்பர் 16 வரை நடக்கவுள்ளது. இதில் 16 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. 19 நாட்கள் நடக்கும் உலகக்கோப்பையில், பங்கேற்கும் அணிகள் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 4 அணிகள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

ஹாக்கி தரவரிசையில் 5வது இடத்தில் உள்ள இந்திய அணி, ‘சி’ பிரிவில் ரியோ ஒலிம்பிக்கில் இரண்டாவது இடம் பிடித்த பெல்ஜியம், கனடா, தென் ஆப்ரிக்கா அணிகளுடன் இடம் பெற்றுள்ளது. இதில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இடம் பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாக காலிறுதிக்கு தகுதி பெறும், இரண்டாவது, மூன்றாவது இடம் பிடிக்கும் அணிகள் குறுக்கு போட்டிகளில் பங்கேற்று கடைசி எட்டு அணிகளில் இடம் பிடிக்கும். கடைசி இடம் பிடிக்கும் அணிகள் தொடரில் இருந்து வெளியேறும்.

ஹாக்கி உலகக்கோப்பைக்கான அட்டவணை:

பிரிவு ஏ: அர்ஜெண்டினா, நியூசிலாந்து, ஸ்பெயின், பிரான்ஸ்

பிரிவு பி : ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, அயர்லாந்து, சீனா

பிரிவு சி: பெல்ஜியம், இந்தியா, கனடா, தென் ஆப்ரிக்கா

பிரிவு டி: நெதர்லாந்து, ஜெர்மனி, மலேசியா, பாகிஸ்தான்.

நவம்பர் 28 : பிரிவு – சி போட்டிகள்

பெல்ஜியம் – கனடா (மாலை 5 மணி)
இந்தியா – தென் ஆப்ரிக்கா (இரவு 7 மணி)

நவம்பர் 29 : பிரிவு – ஏ போட்டிகள்

அர்ஜெண்டினா – ஸ்பெயின் (மாலை 5 மணி)
நெதர்லாந்து – பிரான்ஸ் (இரவு 7 மணி)

நவம்பர் 30 : பிரிவு – பி போட்டிகள்

ஆஸ்திரேலியா – அயர்லாந்து (மாலை 5 மணி)
இங்கிலாந்து – சீனா (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 1 : பிரிவு – டி போட்டிகள்

நெதர்லாந்து- மலேசியா (மாலை 5 மணி)
ஜெர்மனி – பாகிஸ்தான் (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 2 : பிரிவு – சி போட்டிகள்

கனடா- தென் ஆப்ரிக்கா (மாலை 5 மணி)
இந்தியா – பெல்ஜியம் (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 3 : பிரிவு – ஏ போட்டிகள்

ஸ்பெயின்- பிரான்ஸ் (மாலை 5 மணி)
நியூசிலாந்து – அர்ஜெண்டினா (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 4 : பிரிவு – பி போட்டிகள்

இங்கிலாந்து – ஆஸ்திரேலியா (மாலை 5 மணி)
அயர்லாந்து – சீனா (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 5 : பிரிவு – டி போட்டிகள்

மலேசியா – பாகிஸ்தான் (மாலை 5 மணி)
ஜெர்மனி – நெதர்லாந்து (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 6 : பிரிவு – ஏ போட்டிகள்

ஸ்பெயின் – நியூசிலாந்து (மாலை 5 மணி)
அர்ஜெண்டினா- பிரான்ஸ் (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 7 : பிரிவு – பி போட்டிகள்

ஆஸ்திரேலியா- சீனா (மாலை 5 மணி)
அயர்லாந்து – இங்கிலாந்து (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 8 : பிரிவு – சி போட்டிகள்

பெல்ஜியம் – தென் ஆப்ரிக்கா (மாலை 5 மணி)
கனடா – இந்தியா (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 9 : பிரிவு – டி போட்டிகள்

மலேசியா – ஜெர்மனி (மாலை 5 மணி)
நெதர்லாந்து – பாகிஸ்தான் (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 10 : கிராஸ் ஓவர் போட்டிகள்

பிரிவு ஏ (2 வது இடம்)- பிரிவு பி (3வது இடம்) (மாலை 4.45 மணி)
பிரிவு பி (2 வது இடம்)- பிரிவு ஏ (3வது இடம்) (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 11 : கிராஸ் ஓவர் போட்டிகள்

பிரிவு சி (2 வது இடம்)- பிரிவு டி (3வது இடம்) (மாலை 4.45 மணி)
பிரிவு டி (2 வது இடம்)- பிரிவு சி (3வது இடம்) (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 12 : காலிறுதி போட்டிகள்

1) பிரிவு ஏ (முதல் இடம்)- பிரிவு பி (2 வது இடம்)- பிரிவு ஏ (3வது இடம்) போட்டி வெற்றியாளர் (மாலை 4.45 மணி)

2) பிரிவு பி (முதல் இடம்)- பிரிவு ஏ (2 வது இடம்)- பிரிவு பி (3வது இடம்) போட்டி வெற்றியாளர் (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 13 : காலிறுதி போட்டிகள்

3) பிரிவு சி (முதல் இடம்)- பிரிவு டி (2 வது இடம்)- பிரிவு சி (3வது இடம்) போட்டி வெற்றியாளர் (மாலை 4.45 மணி)

4) பிரிவு டி (முதல் இடம்)- பிரிவு சி (2 வது இடம்)- பிரிவு டி (3வது இடம்) போட்டி வெற்றியாளர் (இரவு 7 மணி)

டிசம்பர் 15 : அரையிறுதி போட்டிகள்

1) காலிறுதி 1 வெற்றியாளர் – காலிறுதி 4 வெற்றியாளர் (மாலை 4 மணி)

2) காலிறுதி 2 வெற்றியாளர் – காலிறுதி 3 வெற்றியாளர் (மாலை 6.30 மணி)

டிசம்பர் 16 : மூன்றவது இடத்துக்கான போட்டி:

அரையிறுதி 1 தோல்வியாளர் – அரையிறுதி 2 தோல்வியாளர் (மாலை 4.30 மணி)

அரையிறுதி 1 வெற்றியாளர் – அரையிறுதி 2 வெற்றியாளர் (மாலை 7 மணி)