பூமியின் மிக அருகே பறந்த குறுங்கோள்கள்

டந்த புதன்கிழமை 23.07.2019 அன்று  பூமியின் வெகு அருகே மூன்று குறுங்கோள்கள் கடந்து சென்றன . அவற்றில் ஒரு கோள் நிலவை விட பூமிக்கு  மிக அருகில் வந்து சென்றது.

இந்திய நேரப்படி மாலை 7 மணிக்கு கடந்த சென்ற  குறுங்கோள் ஒன்றின் அகலம்  393 அடி, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 42,926 மைல் வேகத்தில் பூமியை கடந்து சென்றது

ஹவாய் பல்கலைக்கழக விண்வெளி ஆ ய்வாளர்கள் ATLAS, Pan-STARRS  என்ற சக்தி வாய்ந்த தொலைநோக்கிகள் மூலம் குறுங்கோள்கள் பூமியில் வளிமண்டத்தில் நுழைந்தபோது இருந்து தொடர்ந்து குறுங்கோள்களை ஆய்வு  செய்தனர்.

-செல்வமுரளி