35,000 மாணவர்களை தவறுதலாக பெயில் ஆக்கிய மும்பை பல்கலைக்கழகம்

மும்பை பல்கலைக்கழகம் கடந்த ஆண்டு மறுமதிப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பித்த 97,000 மாணவர்களில் 35,000 பேரை தவறுதலாக பெயில் ஆக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

mumbai

மும்பை பல்கலைக்கழகம் மாணவர்களிடம் நம்பிகத்தன்மையை இழந்து வருகிறது. 2017ம் ஆண்டு மறுமதிப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பித்த 35,000 பேரை தவறுதலாக பெயில் ஆக்கியுள்ளது இந்த பல்கலைக் கழகம். விஹார் துருவ் என்ற சமூக ஆர்வலர் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கேட்டுப்பெற்ற விவரங்களின் மூலம் இந்த அதிர்ச்சி அளிக்கும் தகவல் கிடைத்துள்ளது.

2017ம் ஆண்டு மும்பை பல்கலைக்கழகம் நடத்திய தேர்வுகளில் மொத்தம் 1.81 தாள்களுக்கு மறுமதிப்பீடு செய்ய 97,313 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். முதல் பருவத்தேர்வுக்குப் பின் 49,596 மாணவர்கள் 85,068 தாள்களில் மறுமதிப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளன்ர. இவர்களில் 16,739 பேர் தவறுதலாக பெயில் ஆக்கப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல, அடுத்த பருவத்தேர்வில் 47,717 மாணவர்கள் 76,086 தாள்களுக்கு மறுமதிப்பீடு செய்யக் கோரியுள்ளனர். அவர்களில் 18,254 பேர் பெயிலானதாக தவறுதலாக முடிவு வந்திருக்கிறது.

இதுமட்டுமின்றி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 75,000 மாணவர்களுக்கு மேல் மறுமதிப்பீட்டில் பெயில் ஆனதாக பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் தவறுதலாக முடிவு வந்துள்ளது. இதன் காரணமாக மும்பை பல்கலைக்கழகம் மாணவர்களிடம் நம்பிகத்தன்மையை இழந்து வருகிறது என விஹார் துருவ் விமர்சித்துள்ளார்.

பல்கலைக்கழகத்தின் இத்தகைய தவறுதலான செயலுக்கு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாணவர்கள் சார்பில் கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.