அண்டார்டிகாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அபூர்வ செவ்வகப் பனிப்பாறை – அதிர்ச்சியில் விஞ்ஞானிகள்

அண்டார்டிகாவின் வெட்டல் கடலில் மிதக்கும் செவ்வக வடிவ மாபெரும் பனிப்பாறையை அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா கண்டுபிடித்துள்ளது.

mysterious

அண்டார்டிகாவில் லார்சன்-ஏ,பி,சி பனி அடுக்குகள் குறித்த ஆய்வில் அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா ஈடுபட்டிருந்தது. ஆய்வின் போது கூர்மையான கோணங்களும், தட்டையான மேற்பரப்பும் கொண்ட செவ்வக வடிவத்தில் பனிப்பாறை ஒன்று கண்டறியப்பட்டது.

இந்த செவ்வக வடிவ பாறையை ஆய்வு செய்த நாசா விஞ்ஞானிகள், சமீபத்தில் தான் இந்த பனிப்பாறை துண்டாகி வந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், லார்சன்-சி பனிஅடுக்கில் இருந்து பிரிந்து வந்துள்ள அந்தப் பனிபாறையின் முனைகள் கடல் அலைகளால் மழுங்கடிக்கப்படாமல் இன்னும் கூர்மையாவே இருப்பதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

nasaice2510

பெரும்பாலும் விழும் பனிப்பாறைகள் முறையான வடிவங்களை பெற்றிருக்கும். ஆனால், இந்தப் பனிப்பாறை மற்ற பனிப்பாறையில் இருந்து மாறுபட்டு சதுர வடிவத்தில் காணப்படுவது விஞ்ஞானிகளை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

எனினும், இதன் சரியான அளவை உறுதிசெய்ய முடியவில்லை என்றாலும், இதன் அகலம் சுமார் 1.6 கிலோ மீட்டர் தூரம் இருக்கும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.