ஆஸ்திரியா நாட்டில் அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசி போடும் பணி திடீர் நிறுத்தம்…