2020: பத்திரிகை டாட் காம்-ன் இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!

இணையதள வாசகர்களுக்கு பத்திரிகை.காம் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறது.

மலர்கின்ற புதுவருடம்,  நாட்டில் வளங்கள் பெருகி, மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும், ஆரோக்கியத்தையும்  அளிக்கட்டும்…  உலகெங்கும் அமைதி பரவட்டும் ….   அனைவருக்கும்  உளமார்ந்த இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்….

                                                                                                                                                                                                 -ஆசிரியர்