வாசகர்களுக்கு பத்திரிகை டாட் காம் இணையதளத்தின் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்!

 இணையதள வாசகர்களுக்கு பத்திரிகை டாட் காம்-ன்  இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்!

இந்தியா 74வது சுதந்திர திருநாளை இன்று கொண்டாடும் வேளையில், நாடெங்கும்  அமைதியும், அன்பும், சகோதரத்துவமும்  தழைத்தோங்க பத்திரிகை.காம் வாழ்த்துகிறது… 

 – ஆசிரியர்