பத்திரிகை.காம் இணைய இதழின் இனிய ‘பக்ரீத்’ நல் வாழ்த்துக்கள்

வலைதள வாசகர்களுக்கு ஈகைத் திருநாளாம் பக்ரீத் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பத்திரிகை.காம் இணைய இதழ் பெருமிதம் கொள்கிறது.

                                                                                                                                         -ஆசிரியர்-

 

You may have missed