31ந்தேதி வெளியாகிறது பிளஸ்-1, பிளஸ்2 மறுதேர்வு முடிவுகள்… அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு