கவிதை: பிரணவ் குட்டி

download (1)
 
சுடிதாரணிந்து அம்மா
கடைக்கு செல்ல புறப்படும் போது
துப்பட்டா எடுத்துக் கொடுக்கத் தெரிகிறது.
 
அப்பா வேலைக்குச் செல்ல எத்தனிக்கையில்
வண்டியில் ஒரு சுற்று சுற்றிவரவேண்டி
அப்பாவின் கால்களைக் கட்டிக்கொள்ளத் தெரிகிறது.
 
எப்படி கைகுவித்து சாமி கும்பிடவேண்டுமெனவும்
கையசைத்து டாட்டா காட்டவேண்டுமெனவும் தெரிகிறது
ஒன்றரை வயதேயான பிரணவ் குட்டிக்கு
 
அப்பா அம்மா சண்டையின் போது மட்டும்
என்ன செய்யவேண்டுமெனத் தெரியாமல்
சுவரை உற்றுப் பார்த்து அழத் தொடங்குகிறது….
 
-கடங்கநேரியான்

Leave a Reply

Your email address will not be published.