‘நலம்பெற வேண்டுகிறேன்…: கருணாநிதியை வாழ்த்தி புஷ்பவனம் குப்புசாமி பாடல்

‘நலம்பெற வேண்டுகிறேன்…: கருணாநிதியை வாழ்த்தி புஷ்பவனம் குப்புசாமி பாடல்