சில்லறை பணவீக்கம் 5.54% ஆக உயர்வு; தொழிற்சாலை வளர்ச்சி 3.8% ஆக குறைவு

புதுடில்லி: நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (சிபிஐ) அல்லது சில்லறை பணவீக்கம் அடிப்படையிலான பணவீக்கம் நவம்பரில் 5.54% உயர்ந்துள்ளது, இது அக்டோபரில் 4.62 % இருந்தது, என அரசுத் தரவுகள் காட்டுகின்றன.  உணவுப் பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பே இதன் முக்கிய காரணமாக உள்ளது.

சில்லறை பணவீக்க எண்ணிக்கை இப்போது 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளது. இதன் முந்தைய பதிவு 2016 ஜூலை மாதத்தில் 6.07 % இருந்தது.

சில்லறை பணவீக்கம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்  நடுத்தர கால இலக்கில் 4% ஆக தொடர்ந்து இருப்பது இரண்டாவது மாதமாகும். பணவீக்க எண்ணிக்கையை அதிகரித்ததை அடுத்து, ரிசர்வ் வங்கி – விகிதத்தைக் குறைக்கும் நிலையில் இருந்தது – டிசம்பர் மாத நாணயக் கொள்கைக் குழு (எம்.பி.சி) மதிப்பாய்வில் முக்கிய கடன் விகிதங்களை மாற்றாமல் வைத்திருக்கிறது.

தேசிய புள்ளிவிவர அலுவலகம் (என்எஸ்ஓ) வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின்படி, உணவுப் பொருட்களின் பணவீக்கம் 10.01% உயர்ந்தது. இது அக்டோபர் மாதத்தில் 7.89 % உடனும் (-) 2.61% உடனும் ஒப்பிடுகிறது.

இந்த மாதத்தில், காய்கறிகளின் பணவீக்கம் 35.99 % உயர்ந்துள்ளது, இது அக்டோபரில் 26.10 % இருந்தது.

அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு தரவுகளில், தொழில்துறை உற்பத்தி வளர்ச்சி அக்டோபரில் தொடர்ந்து மூன்றாவது மாதமாக 3.8 % சரிந்தது, முக்கியமாக இது உற்பத்தி, சுரங்க மற்றும் மின்சார துறைகளில் உற்பத்தி வீழ்ச்சி காரணமாக நிகழ்ந்துள்ளது.

தொழிற்சாலை உற்பத்தி செப்டம்பர் மாதத்தில் 4.3 % ம், இந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் 1.4 %ம் குறைந்துள்ளது, அதே நேரத்தில் ஜூலை மாதத்தில் இது 4.9% ஆக வளர்ந்தது.

தொழிற்சாலை உற்பத்தி, தொழில்துறை உற்பத்தி குறியீட்டின் (ஐஐபி) அடிப்படையில் அளவிடப்படுவது, அக்டோபர் 2018 இல் 8.4 % விரிவுபடுத்தியது.

உற்பத்தி வளர்ச்சி விகிதம் அக்டோபரில் 2.1% குறைந்து ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 8.2% ஆக இருந்தது.