சுஷாந்த் மறைந்த 30 நாள் நினைவில் காதலி உருக்கம்.. வாழ்நாள் முழுவதும் நேசிப்பேன்..

டிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் கடந்த மாதம் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்தார். அவர் இறந்து 30 நாட்கள் ஆகிறது. அவரது நினைவிலேயே இருக்கும் காதலி ரியா சக்ரபோர்த்தி உருக்கமான கடிதம் எழுதி உள்ளார். அதில் கூறியிருப்பதாவது:


சுஷாந்த நீ தான் எனக்கு காதல் மீது நம்பிக்கை பிறக்கச் செய்தாய். ஒரு எளிய கணித முறையில் வாழ்க்கையை புரிந்துகொள்ள முடியும் என்பதை எனக்குக் கற்றுக் தந்தாய். இப்போது மிகவும் அமைதியான இடத்தில் நீ இருக்கிறாய். எனது படப்பிடிப்பு நட்சத்திர மான உன்னை காத்திருந்து மீண்டும் என்னிடம் அழைத்து வர விரும்புகிறேன். எல்லாவற்றையும் திறந்த மனதுடன் நேசித் தாய். இப்போது காதல் உண்மையில் அதிவேகமானது என்பதை நீ எனக்குக் காட்டியுள்ளாய்.
அமைதியாக இருங்கள் சுஷி. உன்னை இழந்து 30 நாட்கள் ஆனால் வாழ்நாள் முழுதும் நேசிப்பேன்.
இவ்வாறு ரியா சக்ரபோர்த்தி உருக்கமுடன் எழுதி உள்ளார்.