முதல்வர் குறித்து வதந்தி ஐ.பி. இதோ!

– நெட்டிசன்

முதல்வர் குறித்து தவறான தகவலை விக்கிப்பிடியாவில் பகிர்ந்து வதந்தியைப் பரப்பியவனின் ஐ.பி. இதோ..

117.197.202.169 – BSNL – Coimbatore

ip

கார்ட்டூன் கேலரி