இந்த மூன்று உணவுகளை தன் வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிடலாம் என்று கூறும் ஷாருக்கான்….!

ஷாருக்கானின் உணவு மீதான காதல் இரகசியமல்ல. அவர் சமீபத்தில் தனது பயணத்திற்கு ஆறுதலான உணவுகளை வெளிப்படுத்தினார், அவர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிடக்கூடிய ஒன்று.

கிங் கான் தனது சமீபத்திய AskSRK அமர்வில் கேட்கப்பட்ட பல கேள்விகளில், ஒரு ட்விட்டர் பயனர் எழுதினார், “உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் மூன்று உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிட முடிந்தால், அவை என்னவாக இருக்கும்?” ரெய்ஸ் நடிகர், “தால் சவால் (பயறு, அரிசி) வெங்காயம்” என்று பதிலளித்தார். பாருங்கள்:

மற்றொரு ட்விட்டர் பயனர் அவரிடம் “எப்படி சமைக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொண்டீர்களா” என்று கேட்டார். ஷாருக் , “நமக் கிட்னா டால்னா ஹை’ (“எவ்வளவு உப்பு போடுவது”) இன்னும் நேர்மையாக ஒரு போராட்டம் தான்… ”