தனித்துவ கொரோனா வைரஸ் வீரியமடைய உதவிய ‘சைலண்ட்’ மியூட்டேசன்கள்

கொரோனா வைரஸின் மரபணுக் குறியீட்டின் ஏறக்குறைய 30,000 எழுத்துக்களில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல ‘சைலன்ட்’ மியூட்டேசன் களை அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இது வெளவால்கள் மற்றும் பிற வனவிலங்குகளிலிருந்து மனிதர்களிடம் பரவி, அது வீரியமடைய அது உதவியது.  மேலும் இது உலகளாவிய தொற்றுநோய் பரவலுக்கு களம் அமைத்தது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூற்றுப்படி, வைரஸ் அதன் RNA மூலக்கூறுகள் அல்லது மரபணுப் பொருள்களை மனித உயிரணுக்களுக்குள் எவ்வாறு மடித்தது என்பதை நுட்பமான மாற்றங்கள் உள்ளடக்கியது.

பீர்ஜே இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த கண்டுபிடிப்பு, COVID-19 க்கு சிகிச்சையளிக்க அல்லது தடுப்பதற்கான புதிய மூலக்கூறு இலக்குகளுக்கு வழிவகுக்கும். மனிதர்களில் SARS-CoV-2 மரபணுவில் எழுந்த தகவமைப்பு மாற்றங்களை அடையாளம் காண ஆய்வாளர்கள் புள்ளிவிவர முறைகளைப் பயன்படுத்தினர், ஆனால் வெளவால்கள் மற்றும் பாங்கோலின்களில் காணப்படும் நெருங்கிய தொடர்புடைய கொரோனா வைரஸ்களில் அல்ல. “இந்த வைரஸை மிகவும் தனித்துவமாக்கியது என்ன என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிறோம்,” என்று அமெரிக்காவின் டியூக் பல்கலைக்கழகத்தின் உயிரியலாளர் கிரெக் வேரின் ஆய்வகத்தில் முதுகலை மருத்துவரான அலெஜான்ட்ரோ பெரியோ கூறினார்.

முந்தைய ஆராய்ச்சி ஒரு மரபணுக்குள் நேர்மறையான தேர்வின் அடையாளங்களைக் கண்டறிந்தது, இது கொரோனா வைரஸின் மேற்பரப்பைக் குறிக்கும் “ஸ்பைக்” புரதங்களைக் குறியீடாக்குகிறது. இது புதிய செல்களைப் பாதிக்கும் திறனில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புதிய ஆய்வின் படி,  ஸ்பைக் புரதங்களை மாற்றியமைக்கும் இந்த பிறழ்வுகளைச் சுமக்கும் வைரஸ் வீரியமடையும் அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கிறது. இருப்பினும், அவர்களின் அணுகுமுறையுடன், முந்தைய ஆய்வுகள் கண்டறியத் தவறிய கூடுதல் மியூடேசன்களையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர். SARS-CoV-2 மரபணுவின் மற்ற இரண்டு பகுதிகளில் சைலன்ட் மியூட்டேசன்  என அழைக்கப்படுபவை, Nsp4 மற்றும் Nsp16 என அழைக்கப்படுகின்றன, அவை  உருவாக்கும்  புரதங்களை மாற்றாமல் முந்தைய  வைரஸுக்கு சக்தியளித்ததாக நம்பப்படுகிறது.

“ஆகவே, மற்ற விலங்குகளுக்கு தொற்றும் திறன் கொண்ட ஒரு புதிய கொரோனா வைரஸ் வரக்கூடும், இது SARS-CoV-2 செய்ததைப் போல மக்களிடமும் பரவக்கூடிய சாத்தியத்தைக் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் அதை அடையாளம் காண முடியும் மற்றும் அதை ஆரம்பத்தில் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும், ”என்று அவர் கூறினார்.