சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – இலக்கிய ஊக்கம்

கார்ட்டூன் கேலரி

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: info, literature's objective, one information, one minute, subavee, இலக்கிய ஊக்கம், சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி
-=-