சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – பல்”கொலை”க் கழகமா?

கார்ட்டூன் கேலரி

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: delhi jnu, delhi jnu attack, info, Jnu clash, one information, one minute, subavee, சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி, பல்"கொலை"க் கழகமா?
-=-