சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – நடந்து நடந்தே …..

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: experience and exposure, info, life and reality from a poem in naladiyar, naladiyar poem, one information, one minute, subavee, சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி, நடந்து நடந்தே .....
-=-