சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – பெண்ணைப் போற்றாத பெண் புலவர்

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: Avvaiyaar, info, one information, one minute, subavee, woman poet and her thoughts about women, சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி, பெண்ணைப் போற்றாத பெண் புலவர்
-=-