ஃபட்னாவிஸ்

மகாராஸ்திராவில் மட்டனுக்கும் தடை ?

முதலில் மாட்டிறைச்சி, இப்போது ஆட்டிறைச்சிக்கும் தடையா ?  ஆடுகள் போன்ற விலங்குகளை கால்நடைகள் படுகொலை மீதான தடையில் ஏன் சேர்க்கவில்லை என மகாராஷ்டிரா…

மகாராஷ்டிரா கோவில்களில் இப்போது பெண்கள் நுழைய முடியும்

  சமீபத்தில், போலீஸ் மற்றும் பெண்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான உள்ளூர் மக்கள், கருவறைக்குள் பெண்களை அனுமதிக்காத ஷனி ஷிங்னாபூர் கோவிலில் …