அகதிகள் விதி

உயிருக்கு ஆபத்து: சர்வதேக அகதிகள் விதியைகாட்டி இங்கிலாந்திலேயே தஞ்சம் கோரும் விஜய்மல்லையா…

லண்டன்: இந்தியாவில் தனது  உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக,  சர்வதேக அகதிகள் விதியை சுட்டிக்காட்டி, இங்கிலாந்திலேயே தஞ்சம் அளிக்கும்படி, விஜய்மல்லையா அந்நாட்டு…

You may have missed