அசாதுதீன் ஓவாய்சி

பசு காவலர்களால் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படமாட்டார்கள் என பிரதமர் உறுதி அளிக்க முடியுமா?: அசாதுதீன் ஓவாய்சி

புதுடெல்லி: முஸ்லிம்கள் மீது அக்கறை இருந்தால், பசு காவலர்களால் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படமாட்டார்கள் என பிரதமர் உறுதி அளிக்க முடியுமா? என…