அடுத்த அதிர்ச்சி: தமிழக ஸ்மார்ட்கார்டில் இந்தியில் பெயர்!

அடுத்த அதிர்ச்சி: தமிழக ஸ்மார்ட்கார்டில் இந்தியில் பெயர்!

சென்னை: தமிழக அரசு வழங்கும் ஸ்மார்ட் ரேசன் கார்டில், சேலத்தைச் சேர்ந்த சரோஜா என்ற பெண்மணியின் படத்துக்குப் பதிலாக நடிகை…