அடுத்த சுற்று

ஒலிம்பிக் குத்துச்சண்டை: மனோஜ் குமார் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்!

ரியோ டி ஜெனிரோ, ஒலிம்பிக் குத்துச் சண்டை 64 கி., எடைப்பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் மனோஜ்…