அண்டார்டிகாவில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் பயங்கர நில நடுக்கம்

அண்டார்டிகாவில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் பயங்கர நில நடுக்கம்

அண்டார்டிகாவில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் பயங்கர நில நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.  இதன் காரணமாக மக்கள் அலறிடியத்துக்கொண்டு தங்கள் வீடுகளை விட்டு…