அதிமுக கொடியில் படம் இல்லை என்றால் அண்ணாவை யாருக்கும் தெரியாது: அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ

 அதிமுக கொடியில் படம் இல்லை என்றால் அண்ணாவை யாருக்கும் தெரியாது: அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ

அதிமுக கொடியில் அண்ணா படம் இல்லை என்றால் அண்ணா இருந்தார் என்ற அடையாளமே இருந்திருக்காது என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ…