அதிர்ச்சி: தடை செய்யப்பட்ட “நாடுகளின்” பட்டியலில் காஷ்மீரையும் சேர்த்துவிட்டதா அமெரிக்கா?

அதிர்ச்சி: தடை செய்யப்பட்ட “நாடுகளின்” பட்டியலில் காஷ்மீரையும் சேர்த்துவிட்டதா அமெரிக்கா?

  டி.வி.எஸ். சோமு பக்கம்: “லெஃப்ட்ல கையை போட்டு, ரைட்ல இன்டிகேட்டரை போட்டு ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டே இருப்பான்டா…!” என்று நம்ம…