அனைத்து அமைச்சர்களுடன் என்னுடனே இருக்கிறார்கள்! டிடிவி அலறல்

அனைத்து அமைச்சர்களுடன் என்னுடனே இருக்கிறார்கள்! டிடிவி அலறல்

சென்னை, அதிமுக அமைச்சர்கள் ஒருசில் டிடிவி எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியதாக வெளியான தகவலை தொடர்ந்து இன்று அமைச்சர்களுடன் அவசர ஆலோசனை…