அனைவருக்கும் வீடு: பாராளுமன்ற உரையில் குடியரசு தலைவர் தகவல்

அனைவருக்கும் வீடு: பாராளுமன்ற உரையில் குடியரசு தலைவர் தகவல்

டில்லி, இந்த (2018) ஆண்டின் பாராளுமன்ற முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது. இந்த கூட்டத்தில் குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரையாற்றினார்….