அப்துல்கலாம் சிலை அருகே இருந்த குரான்

அப்துல்கலாம் சிலை அருகே இருந்த குரான், பைபிள் அகற்றம்

இராமேஸ்வரம்: மணிமண்டபத்தில் அப்துல் கலாம் சிலை அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த குரான், பைபிள் ஆகியவை இன்று அகற்றப்பட்டன. இராமநாதபுரம் மாவட்டம் இராமேசுவரத்தை…