ஒரு கேப்டன் ரசிகனின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!: அப்பணசாமி

ஒரு கேப்டன் ரசிகனின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!: அப்பணசாமி

அரசு நன்னாத்தான் ஊக்கமளிக்குது, திறமையா வெளையாடறவாதான் இல்ல? அப்பணசாமி

அரசு நன்னாத்தான் ஊக்கமளிக்குது, திறமையா வெளையாடறவாதான் இல்ல? அப்பணசாமி

கால்டாக்சி ஓட்டுனர்கள் வாழ்வும்.. ஆணாதிக்கக் காதலர்களும்.. அப்பணசாமி.

கால்டாக்சி ஓட்டுனர்கள் வாழ்வும்.. ஆணாதிக்கக் காதலர்களும்.. அப்பணசாமி.

நடிகர் திலகமும் பசு ரட்சகர்களும் : அப்பணசாமி

நடிகர் திலகமும் பசு ரட்சகர்களும் : அப்பணசாமி

பாலினப் பாகுபாடுகள் அற்றுப் போவது எப்போது?: அப்பணசாமி

பாலினப் பாகுபாடுகள் அற்றுப் போவது எப்போது?: அப்பணசாமி

புரிந்து கொள்ள முடியாத புத்தரின் புன்னகை ! : அப்பணசாமி

புரிந்து கொள்ள முடியாத புத்தரின் புன்னகை ! : அப்பணசாமி

உங்கள் பெருந்தன்மையாகவே இருந்துவிட்டுப் போகட்டுமே!  : அப்பணசாமி

உங்கள் பெருந்தன்மையாகவே இருந்துவிட்டுப் போகட்டுமே!  : அப்பணசாமி

இன்று கபாலி! அன்று பராசக்தி! :  அப்பணசாமி.

இன்று கபாலி! அன்று பராசக்தி! : அப்பணசாமி.

கபாலிடா.. நெருப்புடா.. துட்டுடா… :  அப்பணசாமி

கபாலிடா.. நெருப்புடா.. துட்டுடா… : அப்பணசாமி

அதற்கு அச்சாணியாக இருங்கள் திருமாவளவன்! :   அப்பணசாமி

அதற்கு அச்சாணியாக இருங்கள் திருமாவளவன்! :   அப்பணசாமி

குழந்தைகள் மனதில் படியும் வன்மம் அழியாது! :  அப்பணசாமி

குழந்தைகள் மனதில் படியும் வன்மம் அழியாது! : அப்பணசாமி

நடு நிலைமை என்பது மதில் மேல் பூனையா? : அப்பணசாமி

நடு நிலைமை என்பது மதில் மேல் பூனையா? : அப்பணசாமி