அமெரிக்க பொருட்களுக்கு வரியை உயர்த்தி ஐரோப்பிய யூனியனும் பதிலடி

அமெரிக்க பொருட்களுக்கு வரியை உயர்த்தி ஐரோப்பிய யூனியனும் பதிலடி

ப்ருசெல்ஸ்: அமெரிக்க பொருட்களுக்கு ஐரோப்பிய யூனியனும் வரி விதிப்பை உயர்த்தி பதிலிடி கொடுத்துள்ளது. சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளின்…