அமைச்சரின் ‘பால்’ பேச்சு… ஆட்டம் காணும் தமிழகஅரசு!

அமைச்சரின் ‘பால்’ பேச்சு… ஆட்டம் காணும் தமிழகஅரசு!

சென்னை, அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியின் அதிரடி பேச்சு காரணமாக தமிழக அரசு ஆட்டம் கண்டு வருவ தாக கோட்டை வட்டார…