அம்மன் கோவில்

ஆலயதரிசனம்…  பெரியபாளையத்தம்மன் திருக்கோயில்….

ஆலயதரிசனம்…  பெரியபாளையத்தம்மன் திருக்கோயில்…. “எது பொய்த்தாலும்பெரியபாளையத்தாள்அருள் பொய்க்காது” என்ற முதுமொழி இங்கு வழக்கத்தில் உள்ளது. “பாளையம்” என்றால் “படைவீடு” என்று பொருள்,பெரியபாளையம்என்றால் அம்மனின்…

அம்மன் கோயில்களின் சூலங்களில் எலுமிச்சை சொருகி வழிபடுவது ஏன்?

அம்மன் கோயில்களின் சூலங்களில் எலுமிச்சை சொருகி வழிபடுவது ஏன்? எலுமிச்சம்பழம் இறை வழிபாட்டில் மிக முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது.  திருஷ்டி தோஷ…