அரசன்

குட்டிக்கதை: தக்காளிடா.. கொள்ளைடா.. தீர்ப்புடா!

புகழ்பெற்ற குரு ஒருவர் மன்னனின் அரண்மனைக்கு வந்தார். அப்போது வியாபாரி ஒருவனிடம் நூறு பொற்காசுகளை ஒருவன் திருடிய வழக்கு நடந்துகொண்டிருந்தது….