அரசு ஆரம்ப பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை 10 சதவீதம் சரிவு

அரசு ஆரம்ப பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை 10 சதவீதம் சரிவு

சென்னை: கல்வி துறையில் பல்வேறு சீரமைப்புகளை மேற்கொண்ட பின்னரும் தமிழக அரசுப் ஆரம்ப பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை 10 சதவீத…

You may have missed