அரிய சுறாவுக்கு ஆபத்து

அரிய வகை சுராக்களின் அழிவால், இங்கிலாந்தின் இறக்குமதி வர்த்தகத்தில் தேக்கம்

லண்டன்: அரிய வகை சுராக்கள் அழிந்து வருவதால், இங்கிலாந்தின் இறக்குமதி வர்த்தகம் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது….